ISSN 2224-087X (Друкована версія)
ISSN 2224-0888 (Online версія)

Збірник наукових праць "Електроніка та інформаційні технології"

(З 1966 року до 2010 року виходив під назвою "Теоретична електротехніка")

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17618-6468ПР від 11.02.2011 р.

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English     Русский

Випуск 9

Випуск 9, Сторінки: 40-47
МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРКОЛЯЦІЙНИХ ЯВИЩ У 3D СИСТЕМІ НАНОТРУБОК
Ю. Оленич, І. Карбовник, Я. Шмигельський, Г. Клим
Запропоновано модель та виконано аналіз перколяційних явищ у системі прямих нанотрубук. Система розглядається як елемент об’єму у формі паралелепіпеда, хаотично заповненого циліндричними електропровідними трубками. Вільний простір між нанотрубками вважається електрично непровідним. За певних умов між протилежними гранями такого паралелпіпеда існуатимуть провідні шляхи. Для дослідження властивостей системи реалізовано алгоритми генерування випадково розташованих у модельному об’ємі нанотрубок та знаходження ймовірності перколяції нанотрубок з використанням засобів тривимірної графічної візуалізації. Для пошуку ймовірності перколяції застосовано елементи теорії графів, а імплементація алгоритмів проведена з використанням мови високого рівня C++ and та кросплатформного інструменту розробки Qt. Вивчено вплив геометричних розмірів нанотрубок, зокрема, середнього відношення довжини трубок до їхнього діаметра, і їхньої просторової орієнтації на ймовірність утворення перколяційного кластера. На основі аналізу залежності ймовірності перколяції від граничних значень дисперсії полярного та азимутального кутів, які визначають орієнтацію нанотрубок у тривимірному просторі, визначено основні закономірності утворення провідного кластера в ізотропній та анізотропній системах нанотрубок. Знайдено оптимальні значення параметрів досліджуваної системи для визначення перколяції. Отримані результати щодо значення орієнтаційних кутів є важливими з точки зору подальших досліджень впливу зовнішіх полів на провідність системи "нанотрубки-діелектричний наповнювач", а також вивчення можливостей маніпуляції електричними властивостями цієї системи за допомогою зовнішніх збурень.
PDF-версія

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English     Русский

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011

Розробка програмного забезпечення та підтримка - лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем