ISSN 2224-087X (Друкована версія)
ISSN 2224-0888 (Online версія)

Збірник наукових праць "Електроніка та інформаційні технології"

(З 1966 року до 2010 року виходив під назвою "Теоретична електротехніка")

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17618-6468ПР від 11.02.2011 р.

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English

Випуск 61

Випуск 61, Сторінки: 155-163
Поведінка електронної підсистеми кристалів K2ZnCl4 в умовах одновісних тисків
З. Когут, В. Габа, В. Стадник, Р. Брезвін, І. Матвіїшин, О.Попель
Досліджено вплив одновісних напружень уздовж головних кристалофізичних напрямів на температурні залежності показників заломлення ni та електронну поляризовність кристалів K2ZnCl4. З’ясовано, що ni достатньо чутливе до дії одновісних напружень. Розраховано внесок електронної поляризовності у зміни показників заломлення механічно вільних та затиснутих одновісними тисками кристалів K2ZnCl4. Виявлено значне баричне зміщення точок фазових переходів парафаза-несумірна-сумірна фази, що зумовлено впливом одновісних напружень на структуру кристала K2ZnCl4.
PDF-версія

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011

Розробка програмного забезпечення та підтримка - лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем