ISSN 2224-087X (Друкована версія)
ISSN 2224-0888 (Online версія)

Збірник наукових праць "Електроніка та інформаційні технології"

(З 1966 року до 2010 року виходив під назвою "Теоретична електротехніка")

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17618-6468ПР від 11.02.2011 р.

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English

Випуск 60

Випуск 60, Сторінки: 65-77
Моделювання росту фрактальних кластерів та розрахунок їхніх оптичних спектрів
І. Болеста, Р. Грицьків, І. Колич
З використанням комп’ютерного моделювання визначено взаємозв’язок між структурою фрактальних кластерів та їхніми оптичними спектрами. Симуляцію росту фрактальних кластерів реалізовано у моделях частинка-кластер для дво- і тривимірного випадків та кластер-кластер для двовимірного випадку. Спектри фрактальних кластерів розраховували методом дискретної дипольної апроксимації, у якій враховано електродинамічну взаємодію між частинками в інтервалі ближнього, проміжного і дальнього поля. Доведено, що об’єднання невзаємодійних частинок у фрактал супроводжується появою більш довгохвильової смуги поверхневого плазмонного резонансу. Її інтенсивність зростає зі збільшенням кількості агрегатизованих частинок, а максимум зміщується у довгохвильову ділянку. З’ясовано, що характер спектра фрактальних кластерів однаковий для різних моделей росту фракталів. Отримані результати якісно узгоджуються з експериментальними дослідженнями оптичних спектрів нанодиспергованих систем.
PDF-версія

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011

Розробка програмного забезпечення та підтримка - лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем