ISSN 2224-087X (Друкована версія)
ISSN 2224-0888 (Online версія)

Збірник наукових праць "Електроніка та інформаційні технології"

(З 1966 року до 2010 року виходив під назвою "Теоретична електротехніка")

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17618-6468ПР від 11.02.2011 р.

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English

Випуск 60

Випуск 60, Сторінки: 147-155
Першопринципні розрахунки електронної структури суперіоніка Ag2CdI4
І. Болеста, С. Вельгош, І. Карбовник
Виконано першопринципні розрахунки зонної енергетичної структури суперіоніка Ag2CdI4. Як метод розрахунку обрано наближення локальної електронної густини з використанням ультрам’яких псевдопотенціалів та обмінно-кореляційних поправок Пердю-Зунгера. Розрахунок виконували з використанням пакета CASTEP. Проаналізовано дисперсію енергетичних рівнів та внесок парціальних складових у повну густину електронних станів. Зроблено порівняння розрахованого спектра поглинання Ag2CdI4 зі спектром, отриманим експериментально.
PDF-версія

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011

Розробка програмного забезпечення та підтримка - лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем