ISSN 2224-087X (Друкована версія)
ISSN 2224-0888 (Online версія)

Збірник наукових праць "Електроніка та інформаційні технології"

(З 1966 року до 2010 року виходив під назвою "Теоретична електротехніка")

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17618-6468ПР від 11.02.2011 р.

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English

Випуск 59

Випуск 59, Сторінки: 160-171
Чисельний розв’язок фундаментальної системи рівнянь для процесів модуляційної фотопровідності в квазістаціонарному наближенні
Р. Шувар, О. Столярчук
Розглянуто методику числового розв’язку фундаментальної системи рівнянь під час аналізування фотопровідності у заданому квазістаціонарному режимі в лінійному наближенні за параметром модуляції. Запропоновано метод чисельного розрахунку просторового розподілу амплітуд змінних концентрацій вільних носіїв заряду та напруженості електричного поля. Запропоновано метод лінеаризації виразів для швидкості рекомбінації в наближенні часу існування. Отриману систему рівнянь розв’язано методом скінченних різниць. Досліджено оптимальний вибір виразів для апроксимації похідних, нормувальних коефіцієнтів, стійкість та збіжність різницевої схеми
PDF-версія

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011

Розробка програмного забезпечення та підтримка - лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем