ISSN 2224-087X (Друкована версія)
ISSN 2224-0888 (Online версія)

Збірник наукових праць "Електроніка та інформаційні технології"

(З 1966 року до 2010 року виходив під назвою "Теоретична електротехніка")

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17618-6468ПР від 11.02.2011 р.

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English

Випуск 57

Випуск 57, Сторінки: 86-93
Моделювання руху пучка електронів у самоузгодженому полі пушки Пірса сферичного типу
Б. Остудін, А. Романенко
Наведено один спосіб розрахунку руху пучка заряджених частинок, обмеженого власним просторовим зарядом. Розроблений авторами алгоритм розв’язування самоузгоджених задач електронної оптики [6], що ґрунтується на методі інтегральних рівнянь, використано в реальній задачі про формування великострумного пучка електронів у пушці Пірса [1]. Розраховано первеанс та кросовер пучка, побудовано відповідні фазові характеристики пучка, на основі середньоквадратичного емітансу визначено кількісну оцінку ступеня впорядкованості електронного потоку та якість його формування. Також з’ясовано порядок залежності густини розподілу просторового заряду від потенціалу. Одержані результати цілком узгоджуються з характеристиками пушки.
PDF-версія

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011

Розробка програмного забезпечення та підтримка - лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем