ISSN 2224-087X (Друкована версія)
ISSN 2224-0888 (Online версія)

Збірник наукових праць "Електроніка та інформаційні технології"

(З 1966 року до 2010 року виходив під назвою "Теоретична електротехніка")

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17618-6468ПР від 11.02.2011 р.

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English     Русский

Випуск 5

Випуск 5, Сторінки: 33-41
Вплив домішки хрому на люмінесцентні властивості кристалів ZnWO4
Л. Костик, А. Лучечко, С. Новосад
Наведено спектри світіння монокристалів ZnWO4 у разі оптичного та рентгенівського збуджень, а також криві термостимульованої люмінесценції. З розглянутих літературних даних та отриманих результатів випливає, що матрична люмінесценція ZnWO4 зумовлена автолокалізованими і локалізованими на дефектах екситонами. Спектри збудження кристалів ZnWO4:Cr та ZnWO4 під час реєстрації люмінесценції на 480 нм представлені широкою смугою в УФ ділянці спектра та максимумом в околі 320 нм, що відповідає краю фундаментального поглинання, відповідно. Криві термостимульованої люмінесценції кристалів ZnWO4 та ZnWO4:Cr представлені набором максимумів у температурному інтервалі 160-300 К. Для номінально чистого кристала ZnWO4 виконано розклад кривої термостимульованої люмінесценції на елементарні максимуми. З використанням "методу початкового зростання", який припускає незалежність збільшення початкової інтенсивності піка термостимульованої люмінесценції від механізму рекомбінації, розраховано енергії активації елементарних максимумів. У кристалах з домішкою хрому простежується виникнення додаткового максимуму термостимульованої люмінесценції в околі 270 К, який може бути пов’язаний з утворенням електронних центрів Cr3+e.
PDF-версія

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English     Русский

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011

Розробка програмного забезпечення та підтримка - лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем