ISSN 2224-087X (Друкована версія)
ISSN 2224-0888 (Online версія)

Збірник наукових праць "Електроніка та інформаційні технології"

(З 1966 року до 2010 року виходив під назвою "Теоретична електротехніка")

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17618-6468ПР від 11.02.2011 р.

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English

Випуск 3

Випуск 3, Сторінки: 122-132
Гранично-елементний метод для задач ідентифікації порожнин у циліндричному тілі з використанням локального нагріву та даних ІЧ-термографії
В. Чекурін, О. Сінькевич
У статті розглядаються теоретичні основи та математичний апарат безконтактного методу неруйнівної ідентифікації геометричних параметрів циліндричної тунельної порожнини у циліндричному твердому тілі. Метод ґрунтується на збудженні в об’єкті стаціонарному теп-лового процесу та вимірюванні температурного поля його поверхні засобами ІЧ-термографії. З використанням методу граничних інтегральних рівнянь побудована математична модель локального зондування об’єкта зосередженим тепловим потоком. В рамках моделі розроблений гранично-елементний алгоритм розв’язування прямих задач ідентифікації порожнини. На цій основі були досліджені інформативні ознаки температурного поля поверхні та можливості їх використання для ідентифікації порожнини. Було показано, що один з параметрів порожнини можна безпосередньо визначити з однієї із інформативних ознак. З урахуванням цього обернену задачу ідентифікації зведено до розв’язування системи двох нелінійних рівнянь. Розроблений ітераційний гранично-елементний алгоритм для розв’язування оберненої задачі, який базується на методі Ньютона. За допомогою числового експерименту досліджена ефективність розробленого підходу.
PDF-версія

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011

Розробка програмного забезпечення та підтримка - лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем