ISSN 2224-087X (Друкована версія)
ISSN 2224-0888 (Online версія)

Збірник наукових праць "Електроніка та інформаційні технології"

(З 1966 року до 2010 року виходив під назвою "Теоретична електротехніка")

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17618-6468ПР від 11.02.2011 р.

Головна сторінка Пошук Редакційна політика Правила оформлення статей English

Випуск 3

Випуск 3, Сторінки: 3-27
Методи електронної спекл-інтерферометрії для дослідження поверхневих деформацій матеріалів
Л. Муравський, Т. Вороняк
Розглянуто сучасний стан розвитку методів електронної спекл-інтерферометрії для дослідження поверхневих переміщень і деформацій у конструкційних матеріалах та різноманітних виробах. Сформульовано основні принципи формування спеклів і спекл-інтерферограм. Проаналізовано методи кореляційної електронної спекл-інтерферометрії і наведено приклади їхнього використання для задач неруйнівного контролю. Особливу увагу приділено методам часової і просторової фазозсувної електронної спекл-інтерферометрії, які домінують серед інших завдяки високій чутливості й можливості прецизійного вимірювання полів поверхневих переміщень і деформацій. Розглянуто також гетеродинні спекл-інтерферометричні методи та методи з використанням Фур’є-перетворення спекл-інтерферограм. Зазначено про щораз більшу роль методів електронної спекл-інтерферометрії для лабораторних і натурних досліджень з неруйнівного контролю та технічної діагностики матеріалів, елементів конструкцій і виробів
PDF-версія

Головна сторінка Пошук Редакційна політика Правила оформлення статей English

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011

Розробка програмного забезпечення та підтримка - лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем