ISSN 2224-087X (Друкована версія)
ISSN 2224-0888 (Online версія)

Збірник наукових праць "Електроніка та інформаційні технології"

(З 1966 року до 2010 року виходив під назвою "Теоретична електротехніка")

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17618-6468ПР від 11.02.2011 р.

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English     Русский

Випуск 12

Випуск 12, Сторінки: 20-29
ГЕНЕРАЦІЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ОЗНАК У ЗАГАЛЬНІЙ СХЕМІ РОЗПІЗНАВАННЯ НА ОСНОВІ ЛОГІЧНОГО ДЕРЕВА
І. Повхан
Робота піднімає важливе питання в теорії розпізнавання дискретних об’єктів пов’язане з загальною схемою генерації елементарних ознак при побудові результуючого логічного дерева класифікації. Так представлення навчальних вибірок (дискретної інформації) великого об’єму у вигляді структур логічних дерев має свої суттєві переваги в плані економічного опису даних та ефективних механізмів роботи з ними. Покриття навчальної вибірки набором елементарних ознак у випадку логічного дерева, породжує фіксовану деревоподібну структуру даних, яка в якісь мірі забезпечує навіть стиск та перетворення початкових даних навчальної вибірки, а отже дозволяє суттєву оптимізацію та економію апаратних ресурсів інформаційної системи. Отже представлення результуючої схеми розпізнавання на основі логічного дерева, дозволяє забезпечити мінімальну форму системи розпізнавання та високу якість класифікації. В роботі пропонується загальна покрокова схема побудови елементарних ознак для такого логічного дерева, та дається схема модифікації даного алгоритму в плані економії пам’яті та процесорного часу. Так, здатність логічних дерев виконувати одномірне розгалуження для аналізу впливу (важливості, якості) окремих змінних дає можливість працювати зі змінними різних типів у вигляді предикатів. В даній роботі розглядається важлива проблема простої та ефективної генерації елементарних ознак в загальній схеми підходу - розгалуженого вибору ознак при побудові деревоподібних схем розпізнавання дискретних об’єктів. Відмітимо, що галузь застосування концепції логічних дерев в даний час надзвичайно об’ємна, а множина задач та проблем, які розв’язуються даним апаратом може бути зведена до наступних трьох базових сегментів - задачі опису структур даних, задачі розпізнавання та класифікації, задачі регресії. Так як правильний вибір ознак в процесі побудови системи розпізнавання впливає на простоту та ефективність отриманої схеми, пропонується простий метод генерацій елементарних ознак та на основі нього приводяться декілька простих алгоритмічних реалізацій ефективних з точки зору економії пам’яті та швидкодії.
PDF-версія

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English     Русский

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011

Розробка програмного забезпечення та підтримка - лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем